COVER project

De rol van Uniresearch

Schrijven van het volledige voorstel in samenwerking met de projectcoördinator; contract onderhandelingen; administratief project management, opzetten en hosten van de website van het project en het bijhouden van het project technische en financiële voortgang.

 

Website: www.biomechanics-coordination.eu

 

COVER

 

Project focus

Om de doelstellingen voor verkeersveiligheid in de toekomst te realiseren, wijzen de belanghebbenden op de noodzaak van geïntegreerd onderzoek. COVER brengt de coördinatie van vier 7e kaderprogramma's op het gebeid van biochemica samen (Casper, EPOCh, THOMO en THORAX). De doelstellingen  zijn:

  • Ontwikkeling van een geharmoniseerde en consistente onderzoeksrichting;
  • Versnellen van de implementatie van onderzoeksresultaten.

De verkregen biomechanische know-how van deze vier projecten zal  nieuwe ontwerpen mogelijk maken en hiermee ook een verbeterd en veiliger voertuig.

Facts & Figures

In Europa, in 2005, waren er ongeveer 41.600 verkeersdoden en raakten meer dan 1,7 miljoen mensen gewond in het verkeer. Hoewel het aantal verkeersdoden met meer dan 17% sinds 2001 is gedaald, zal er toch meer gedaan moeten worden om de EU doelstelling van halvering van het aantal sterfgevallen in de periode tussen 2001 en 2010 te be halen.

  • Totale funding: € 454,579
  • Start datum: 1 april 2009
  • Eind datum: 31 december 2012