Maritieme Innovatie Projecten - MIP
 

 

De rol van Uniresearch

Aanvraag, mede schrijven van de aanvraag en verzorgen van de daadwerkelijke indiening.

Verzorging van de halfjaarlijkse voortgangsrapportages, informatie over inhoudelijke voortgang en kosten verzamelen, samenstellen van rapportage en indienen.

 

Ingediende aanvragen en rapportages
 

IHC Deep Sea Installation - De ontwikkeling van synthetisch composiet touw en speciale lier-technologie voor diepzeeinstallaties.

IHC CFD - Computational Fluid Design - Een methode ontwikkelen die geschikt is voor rekenen aan baggerstromen met zeer hoge sediment concentraties.

IHC Smart Dredger - Een systeem ontwikkelen waardoor door meten en terugkoppelen het bagggerproces efficienter wordt.

IHC Lighthouse - Het ontwikkelen van een lichtgewicht en relatief eenvoudig te openen 'buitenhuis' voor baggerpompen.

IHC dodo I / II -  De ontwikkeling van een simulatiepakket voor het dynamische gedrag van werkschepen en offshore schepen in zeegang.


Doelstelling: De Subsidieregeling voor Maritieme innovatieprojecten is bedoeld voor het behouden en versterken van de toonaangevende positie van Nederland op het gebied van de offshore en maritieme maakindustrie.
 
Type project: Samenwerkingsprojecten voor onderzoek en ontwikkeling.