In 2013 TKI toeslag in plaats van eerder aangekondigde RDA+

De eerde aangekondigde RDA+, waarbinnen kosten voor het inhuren van  Topinstituten (kennisinstellingen) aan het bedrijfsleven zouden worden vergoed, gaat niet door. In plaats hiervan komt er een "TKI Toeslag". Voor iedere euro die een bedrijf in een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) investeert, legt de overheid 25 cent bij. Dat gaat niet naar het bedrijf, maar naar het TKI, om te investeren in extra onderzoek en innovatie, waar ook het bedrijf weer van profiteert.

Achtergrond

Ondernemers en wetenschappers van de 9 topsectoren gaan samenwerken in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). In deze TKI’s vindt onderzoek plaats en wordt gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen.  In de TKI’s werken wetenschappers en ondernemers aan onderzoek voor vernieuwende producten en diensten. Deze producten en diensten zijn van economisch of maatschappelijk nut (bijvoorbeeld omdat ze een oplossing bieden voor het fileprobleem of omdat ze de kosten in de gezondheidszorg kunnen verlagen).

Ruim € 500 miljoen voor TKI’s

Op basis van de innovatiecontracten wil het bedrijfsleven tenminste € 350 miljoen per jaar bijdragen aan de TKI’s. Ook de overheid en kennisinstellingen investeren in de TKI’s. De topsectoren werken, samen met het ministerie van EL&I, de vormgeving van de TKI’s verder uit. Daarvoor worden voor 1 september 2012 voorstellen ingediend.

TKI-toeslag

Om bedrijven te prikkelen deel te nemen aan TKI’s, voert de overheid in 2013 een TKI-toeslag in. Deze maatregel wordt nu uitgewerkt. Voor iedere euro die een bedrijf in een TKI investeert, legt de overheid 25 cent bij. Dat gaat niet naar het bedrijf, maar naar het TKI, om te investeren in extra onderzoek en innovatie, waar ook het bedrijf weer van profiteert.

Mkb-loket in elk topconsortium

Elk TKI krijgt een eigen mkb-loket, omdat het midden- en kleinbedrijf een belangrijke rol speelt bij innovaties.

Bron: Brief Bedrijvenbeleid in uitvoering, ministerie EL&I

 

ActueelContact


Uniresearch BV Elektronicaweg 16-C
2628 XG Delft
The Netherlands
T: +31 15 275 4000
E: info@uniresearch.nl

Route