Oproep voor voorstellen (NWO/TNO) Creatieve industrie

De oproep richt zich op het toegankelijk maken van kennis voor de creatieve industrie, het ontwikkelen van nieuwe kennis en op het tot stand brengen van de verbindingen tussen wetenschap en praktijk. Om dit te bereiken maken NWO en TNO het in deze oproep mogelijk om verschillende soorten projectvoorstellen te doen - van kortlopend (minimaal zes maanden) tot langlopend (maximaal vijf jaar) - zodat de gewenste samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers en benutting van de opgedane kennis op maat gerealiseerd kan worden.

Er is voor deze oproep een budget van € 8,5 miljoen beschikbaar.

Onderwerpen

Onderzoeksvoorstellen moeten passen binnen één of meerdere van de zeven innovatieagenda\'s van de topsector Creatieve Industrie.

  • GATHER (gaming)
  • Media & ICT
  • Smart Design Solutions
  • BEAU (built environment, architecture, urbanism)
  • Next Fashion
  • Cultural Heritage (crossover(s) naar de andere CLICK//Networks verplicht)
  • CI NeXt: Business Innovation

Aanvragers

In alle gevallen zal gewerkt worden in consortia van tenminste één kennisinstelling (TNO of een andere door NWO erkende kennisinstelling) en één private partij, eventueel aangevuld met andere private en/of (semi-) publieke partijen.

Soorten onderzoek

Embedded research (NWO/TNO)

Voor onderzoek waarin bedrijfsleven en wetenschap samenwerken in kortlopende projecten van minimaal een half jaar. De maximale subsidie van NWO is € 125.000.

Strategische onderzoeksprojecten (NWO)

Gericht op strategisch onderzoek voor de creatieve industrie voor de middellange en lange termijn. De subsidie bedraagt maximaal € 600.000. Voor onderwerpen die passen binnen de innovatieagenda “CI NeXt: Business Innovation” geldt een maximale subsidie van € 250.000.

Cofinancieringsprogramma (alleen voor onderzoekers van TNO)

Voor onderzoekers van TNO in nauwe samenwerking met de cofinancierende partij of partijen. Projecten binnen drie verschillende categorieën:

  • fundamenteel onderzoek (categorie 1: 10% bedrijfsbijdrage);
  • industrieel onderzoek (categorie 2: 25% bedrijfsbijdrage);
  • experimentele ontwikkeling (categorie 3: 50% bedrijfsbijdrage)

De totale projectomvang moet minimaal € 100.000 bedragen, met een minimale jaaromvang van € 75.000.

Aanvraagperiode

Aanvragen voor onderzoeksprojecten bij NWO kunnen tot en met 16 oktober 2012 worden ingediend. TNO-onderzoekers kunnen tot en met 5 oktober en 16 november 2012 een aanvraag indienen bij TNO. Alle aanvragen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie Creatieve industrie.

 

 

ActueelContact


Uniresearch BV Elektronicaweg 16-C
2628 XG Delft
The Netherlands
T: +31 15 275 4000
E: info@uniresearch.nl

Route